Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Elektrokonvülziftedavi (EKT)'nin hiçbir kesin kontrendikasyonu yoktur.


EKT, genel olarak akut - acil tablolarda daha etkiliyken kronik tablolarda etkinliğini yitirir. Major depresif nöbetin bilinen en etkili tedavisi EKT'dir. Manik nöbet de EKT nin endikasyonları arasındadır.

EKT şizofrenide çoğu zaman etkisiz olsa da akut - acil bir durum olan katatoni tablosunda en önemli tedavi seçeneğidir.

Nöroleptik malign sendromda tam olarak açıklanamamış mekanizmalarla bilinç düzeyinde iyileşme, vücut ısısında düzelme gibi yararlara sahiptir.

Anksiyete bozuklukları , obsesif kompülsif bozukluk, Somatizasyon bozuklukları gibi kronik durumlarda EKT'nin etkinliği düşüktür.

EKT'nin hiçbir kesin kontrendikasyonu yoktur. Gebelere ya da miyokart infarktüsü öyküsü olan kişilerde de uygulanabilir.