Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Endometrium kanserinde rekürrens; En sık lokal nüks görülür {vajen kaftnda). Uzak metastaz ise en sık Akcğerde gözlenir.