Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Endometriumda makrofaj, lenfosit, eozinofil ve bazofiller normal florada bulunurlar. Plazma hücrelerinin görülmesi ile kronik endometrit tanısı kesin olarak konur.