Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Endoskopik girişim sonrası perforasyon şüphesi bulunan hastanın değerlendirilmesinde en duyarı, direkt grafi yöntemi; Ayakta akciğer grafısi


Batında serbest hava şüphesi bulunan durumlarda ilk yapılması gereken direkt grafilerdir.

Direkt grafilerden en iyi görüntüleme sağlayan ayakta posteroanterior akciğer grafisidir.

Batında serbest havayı göstermek için en iyi radyolojik tetkik bilgisayarlı tomografidir.

Perforasyon durumunda kolon ve mide-duodenum grafileri gibi baryumlu grafıler yapılmamalıdır.