Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Endoskopik olarak barret özafagus gelen olguda; displazi yoksa: 3 yılda bir endoskopik kontrol hafif displazi varsa: 6 ayda bir endoskopik kontrol ağır displazi varsa: mukozal ablasyon(Cerrahide bu durumda rezeksiyon yapılıyor)