Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Enfeksiyon hastalıklarında temas sonrası profilakside o ajana özel immünglobülin kullanımı (hiperimmünglobülin)