Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Enflamatuvar veya kalın barsak tipi ishalde ; mikroorganizmanın kolonu invazyonuve bunu izleyen enflamasyona bağlı bir patogenez vardır. Kanlı ishal kliniği mevcuttur.