Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Enfuvirtid: Viral zarf proteinin gp41 parçasına bağlanarak HIV virüsünün hücreye girişini engelleyen füzyon inhibitörüdür.


Maravirok: HIV'in hücreye girişini sağlayan CCRS reseptörlerine bağlanarak HIV virüsünün hücreye penetrasyonunu engeller. İnsan kemokin reseptörlerini hedef alan tek HIV ilacıdır. Diğer CCRS antagonisti vikriviroktur.

Enfuvirtid: Viral zarf proteinin gp41 parçasına bağlanarak virüsün hücreye girişini engelleyen füzyon inhibitörüdür.

Bevirimat: Matürasyon inhibitörüdür.

Ritonavir: Proteaz inhibitörüdür.

Rallegravir: integraz enzimini inhibe eder.