Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Enzimlerin katalitik aktivitesinin SI ünite cinsinden birimi olan “katal” birimi, mol:sn’dir. Saniye başına reaksiyona sokulan molü belirtir.

ENZİMLER. - ppt indir