Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Eozinofilik endokarditlerin büyük bir bölümünde neden hipereozinofilik sendromdur . Prognozları genelde kötüdür. Löffler endomiyokarditinde PDGFR mutasyonları eşlik edebilir. Hastalarda klonal eozinofili artışı görülür.