Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Epididimis kadındaki artık olan duktus epootoronun karşılığıdır.


Cowper bezi bulboüretral bez olarak bilinir ve kadındaki majör vestibüler bezler olan Bartholin bezlerinin karşılığıdır.

Epididimis kadındaki artık olan duktus epootoronun karşılığıdır.

Ejakülat kanalları ve veziküla seminalisin ise kadında karşılığı yoktur.