Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Erişkin başlangıçlı böbrek hastalığında inversin proteini etkilenir. OD polikistik böbrek hastalığında polikistin proteini etkilenir. Nefrokistin gen mutasyonu, konjenital renal displazide saptanır.