Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Eritropoezin son evrelerinde hücre çekirdeği atılmış olmasına rağmen hala bir miktar poliribozom içeren ve dolaşıma geçen hücre; Retikülosit