Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Eritrositdeki piruvat kinaz eksikliğinde; ATP, Piruvat, NAD azalır, LDH, billurubin, 2-3 DPG, Hemoliz, NADH ile NADH:NAD oranı artar

Glikoliz veya nükleotid metabolizmasındaki enzim eksiklikleri eritrosit  enerji üretiminde azalmaya neden olureritrosit-enzim-defektleri (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Coombs Negatif Hemolitik Anemi Dr Selami Koak TOPRAK

ERİTROSİTLER Eritrositler kan hücrelerinin büyük bir kısmını oluştururlar.  Başlıca görevleri akciğerden dokulara O2 götürmekle yükümlü hemoglobini  taşımaktır. - ppt video online indir