Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Eritrositlerde bazofilik noktalanma