Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Eritrotan tetrasodyum, Lipopolisakkarit lipid A'ya benzerliği nedeniyle, TLR4 antagonisti gibi davranır ve bu reseptör tarafından tetiklenen aşırı reaksiyonu bloke eder. Sepsiste kullanılr