Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Esansiyel pentozüri


Esansiyel pentozüri:
Pentoz fosfat yoluna katılmak için D-ksilüloz oluşumu gereklidir.

NADP bağımlı-ksilitol dehidrogenaz eksikliğinde ksilüloz idrarla atılır.

Ender görülen bir hastalıktır.

Ksilüloz indirgen şeker olduğundan, idrar testinde pozitif sonuç verir, DM ile karışabilir.


DrTus.com ilk ve tek tus portalı BĐYOKĐMYA ÖZET NOT - PDF Free Download