Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

FAST’ta dört boşluk incelenir: Toraks ve üst mediasten, karaciğer yatağı ve Morrison boşluğu (recessus hepatorenalis), dalak yatağı ve Douglas boşluğu (erkekte rektovezikal boşluk). Bu boşluklarda 250 ml üstünde sıvı varsa FAST pozitif denir.


FASTFocused Assessment with Sonography for Trauma

Ultrasonografi 1970'lerden beri travma hastasının abdominal değerlendirmesi için sıklıkla kullanılmaktadır fakat ilk olarak 1990'lı yıllarda yazılı olarak travma hastasında hızlı değerlendirme amaçlı kullanımı anlatılmış ve zamanla travma hastasının ilk değerlendirmesinin standart bir parçası haline "Focused Assessment with Sonography for Trauma (FAST)" olarak adlandırılmıştır.

Sonrasında bu değerlendirmeye torasik bakı da eklenerek Extended-FAST (E-FAST) adını almıştır.

Son "Advanced Trauma Life Support (ATLS)" klavuzunda ilk bakının standart bir parçası olarak yerleşmiştir.

Travma hastasının ilk değerlendirmesi yanısıra hastanın stabilitesinin bozulması durumunda da tekrarlayan değerlendirmeler yapılmalıdır. Bunun yanısıra 200 mL'nin altındaki sıvı birikimleri FAST değerlendirmesi sırasında farkedilmeyebilir. Bu nedenle E-FAST ile ilk değerlendirme yapıldıktan sonra hastanın tüm klinik durumu ve fizik muayenesi ile birlikte hasta yönetimi yapılmalıdır.