Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

FMF tedavisinde kullanılan, interlökin-1 beta'yı hedef alan bir insan monoklonal antikoru; Canakinumab