Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Faktör H, alternatif yoldaki C3 konvertazı inhibe ederek komplemanın alternatif yoldan a ktifleşmesini engeller. Eksikliğinde yaş tip senil makula dejeneresansı ve hemolitik üremik sendrom oluşur.


C1 inhibitör eksikliği:
C1 inhibitör, klasik yoldaki C1 'i inhibe eder. Eksikliğinde herediter anjiyoödem oluşur.

C5-C9 defekti: Rekürren Neisseria enfeks iyonlarına (kapsüllü mikroorganizmalar) neden olur.

DAF ve CD 59 membrana bağımlı olan kompleman inhibitörleridir. DAF, alternatif C3 konvertazı inhibe eder. CD 59 membran atak kompleksini inhibe eder. Eksikliklerinde özellikle eritrosit membranı komplamana bağlı parçalanır ve paroksismal nokturnal hemoglobinüri oluşur.

Faktör H,
alternatif yoldaki C3 konvertazı inhibe ederek komplemanın alternatif yoldan a ktifleşmesini engeller. Eksikliğinde yaş tip senil makula dejeneresansı ve hemolitik üremik sendrom oluşur.