Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Femoral hernilerden hangisi femoral damarların arkasında, femoral ven kılıfı içinde yer alır; serafini