Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Feniletanolamin N-metil transferaz enzimini aktive eden hormon; Kortizol

 

Noradrenalinden adrenalin sentez S-adenozil metyoninin metil vericisi olarak kullanıldığı bir reaksiyon olup, bu reaksiyonda rol alan feniletanolamin N-metil transferaz enzim kortzol gibi glukokortkotler tarafından indüklenir.