Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Feokromositoma tanısında adrenal ve ekstraadrenal odakları belirlemede en uygun görüntüleme yöntemi; MIBG yani iobenguan sintigrafisiMIBG (iobenguan), adrenerjik nöronlara selektif bir kimyasaldır ve işaretli olarak feokromasitoma ve nöroblastomanın görüntülemesinde kullanılır.

MIBG, meta-iodobenzylguanidine diğer adı ile mIBG
 olarak da bilinir.

Iobenguan, aralkylguanidine analoğudur. Sintigrafi sonrasında m-iodohippuric acid (MIHA)' a dönüşür.