Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Fetal asfikside en son bozulan bulgular amniotik sıvı volümü ve fetal tonus(en geç bozulan)tur. Fetal asfiksi durumunda ilk bozulan parametre NST.