Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Fetusun büyümesini sağlayan en önemli faktör insülindir.


Fetusun büyümesini sağlayan en önemli faktör insülindir. Diyabetik anne bebeklerinde insülin beyine glukoz alımında rol almadığı için baş normalin üstünde genellikle büyümez, baş çevresi normosefalik kalır.

Ama gövdedeki makrozomi nedeniyle baş/gövde oranı küçülmüştür.

Diyabetik anne bebeklerinde özellikle turunkal (gövdede) yağlanma belirgindir.