Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Fibröz doku içinde, rastgele yerleşimli çin harfleri görünümlü (çengel şekilli) (balık oltası) çevresinde osteoblast aktivitesi bulunmayan immatür woven kemik !amelleri izlenen kemik hastalığı; fibröz diplazi