Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Fibronektin, tenaskin, laminin ve osteopontin bağ dokusunda bulunan çoklu yapışkan glikoproteinler iken agrekan bir proteoglikandır