Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Folliküler hiperplazi: Hümoral immüniteye sebep olan bakteriyel enfeksiyonlardan sonra görülür. Ayrıca romatoid artrit, toxoplazma, HİV’in erken dönemlerinde de gözlenir. Morfolojik özellikleri folliküler lenfomada görülen lenf nodları ile benzerdir.