Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Fosfodesteraz inhibitörü olan kafeinin karaciğerde gösterdiği metabolik etki; Glukagona uzun süreli yanıttır.


Kafein; Glukagon reseptörüne bağlandığında, adenilat siklaz enzim aktive olarak hücredeki cAMP sevyelerini arttırır (G protenlernn etkisiyle).

Fosfodiesteraz, cAMP'deki artışa cevap olarak, cAMP'y 5'-AMP'ye hidrolze eder. Fosfodesteraz, kafein tarafından inhbe edlrse, cAMP seviyeler, uzun bir süre boyunca yüksek kalarak glukagon etknliğini arttıracaktır.

Karaciğerdeki artmış glukagon etkinlği glukozun dolaşıma taşınımını arttıracak ve glikolzi inhbe edecektir.

cAMP, proten kinaz A’yı aktive eder.