Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Fossa Retromandibularis

Fossa retromandibularisde bulunan bez aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gl.submandibularis
b) Gl.sublingualis
c) Gl.parotis
d) Buccal bezler
e) Gl.submentalis

Cevap: C

Retromandibuler fossa, boyun tarafındaki bir anatomik bir alandır.

Retromandibular fossanın sınırları:

Dış kulak kanalı (yukarıda)
Alt çenenin dalı (ön)
Boğaz (medial)
Sternokleidomastoid kas (arka)
Digastrik ve Stylohyoid kasları (aşağıda).

Retromandibular fossanın ana yapısı, kanalı ( parotis kanalı ) ile birlikte parotis bezidir (parotis bezi ).

Parotid Region and Infratemporal Fossa Flashcards | Quizlet

Retromandibular ven ve fasiyal sinirin intraparotis pleksusu, yüzeysel ve derin kısmı arasında uzanır . Diğer yapılar, burada terminal dallarında ( maksiller arter ve temporal arter yüzeysel bölünmeler) olan dış karotid arter ve mandibular sinirin sinir auriculotemporalis . Retromandibular fossa, submandibular trigonum ve laterofarygeum boşluğu ile temas halindedir .

Parotis bezinin iltihaplı şişmesi durumunda, örn. Kabakulakta burada bulunan sinirler sıkışabilir ve ağrıya neden olabilir.


Blood supply of head and neck