Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Fusidik asit, Elongasyon faktör G inhibisyonu üzerinden protein sentezini bozar.