Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Gövdesinde kaburgalar için en fazla eklem yüzü bulunan torakal vertebra; T1 olup 1.5 eklem yüzü vardır


Gövdesinde kaburgalar için en fazla eklem yüzü bulunan torakal vertebra hangisidir?

a. T1

b. T9

c. T10

d. T11

e. T12

Kaburga başları için, gövdesinde en fazla eklem yüzü bulunan torakal vertebra... T1 (1,5 eklem yüzü var),

Kaburga başları için, gövdesinde en az eklem yüzü bulunan olan torakal vertebra T9 (sadece 0,5 eklem yüzü var)

Gövdesin de  tam  eklem  yüzü  olan  torakal vertebralar... 1, 10, 11, 12 (11 ve 12‛nin processus transversus‛larında eklem yüzü yok)