Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Güncel verilere göre transfüzyon sonrası en sık bulaştığı bilinen virüs hepatit B virüsüdür. Bunun en önemli nedeni, pencere dönemindeki hastaların teşhis edilememesidir.


Hepatit Cvirüsü için anti-HCV ve birçok ülkede HCV RNAstandart olarak tarandığı için bulaşma riski azalmıştır.

CMV, HIV, HTLV-1 ve parvovirüs transfüzyon sonrası bulaşabilen diğer etkenlerdir.