Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

GABA'nın iyon kanalı özelliği olan reseptörü GABA A ve GABA C' dir.


Asetilkolin - Nikotinik reseptör
Glutamat - NMDA reseptörü
Serotonin - SHT3 reseptörü
Adenozin trifosfat - ATP P2x ve P2Z
GABA- GABA A ve C reseptörü

GABA'nın iyon kanalı özelliği olan reseptörü GABA A ve GABA C' dir.

ATP' nin P2X ve P2Z reseptörleri özel olarak iyon kanalı görevi üstlenirler .

Asetilkolin nikotinik reseptör, glutamat NMDA reseptör, serotonin SHT3 reseptör, ATP2X reseptör iyon kanalı iken GABA B reseptörü Gi ile kenetli metabotrofık bir reseptördür.