Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Ganglion geniculi: Fascial sinirin (VII) duyu ganglion’udur (Canalis facialis). Bu ganglion’daki neuron’lar Pseudounipolar’dır.


Ganglion geniculi: Fascial sinirin (VII) duyu ganglion’udur (Canalis facialis). Bu ganglion’daki neuron’lar Pseudounipolar’dır. Bu hücrelerin periferik uzantıları tad tomurcuklarından duyu impulsları alır. Aynı neuron’ların santral uzantıları ise, merkezi sinir sistemine tad duyu impulslarını taşır.

N. facialis'in Ganglion geniculi’nin proksimalindeki lezyonlarında;
ipsilateral yüz yarımının tüm kaslarında paralizi, dilin 2/3 ön bölümünden tat duyusu kaybı, hiperakuzi ve tükürük sekresyonu ile lakrimasyonda bozulma olur.

N. facialis'in Ganglion geniculi’nin distalindeki lezyonlarında
, özellikle de chorda tympani’nin proksimalindeki lezyonlarında; ipsilateral yüz yarımının tüm kaslarında paralizi, dilin 2/3 ön bölümünden tat duyusu kaybı, hiperakuzi ve tükürük sekresyonunda bozulma olur. N. petrosus majör, lezyondan etkilenmediği için lakrimasyon sağlamdır.