Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Ganglion pterygoplatinum’a preganglionik parasempatik lifleri taşıyan sinir; N.petrosus major


Ganglion pterygoplatinum’a preganglionik parasempatik lifleri taşıyan sinir aşağıdakilerden hangisidir?

A) N. maxillaris
B) Chorda tympani
C) N. petrosus major

D) N. petrosus minor
E) N. petrosus profundus

Cevap C

N. petrosus major; gang. geniculi seviyesinde ayrılır. N. facialis’in “geniküler dalı” olarak bilinir. Gl. lacrimalis’e giden pregangliyonik (1.N) parasempatikleri gang. pterygopalatinum’a tasır.

N. petrosus major; Fasiyal sinirin ilk dalıdır. Ganglion geniculi’den çıkar. Plexus caroticus internus’tan gelen n. petrosus profundus (postganglionik sempatik lifler içerir) ile foramen lacerum’un çatısında birleşerek, n. canalis pterygoidei’yi (Vidian siniri) oluşturur. Sinirin içindeki preganglionik parasempatik lifler, ganglion pterygopalatinum’daki postganglionik parasempatik nöronlarla sinaps yapar.

N. petrosus major (n.petrosus profundus ile birleşerek Vidian sinirini oluşturur)

N. petrosus major’daki preganglionik parasempatik lifler, ganglion pterygo- palatinıım’a gider. Buradaki sinapstan sonra, gangliondan çıkan postganglionik parasempatik lifler n. maxillaris ve dalları aracılığı ile glandula lacrimalis’e gider.