Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Gastrointestinal sistem fistüllerinde spontan iyileşmeyi olumsuz etkileyen faktörler

Gastrointestinal fistüllerin destek tedavisi ile kendiliğinden kapanmasını önleyen aşağıdaki faktörlerden hangisi yanlıştır? A) Fistülün abdomen duvarına açıldığı lokalizasyon B) Fistül yerinin distalinde obstrüksiyon C) Hastada Crohn hastalığının bulunması D) Kanserlerin sebep olduğu fistüller E) Fistül traktının 2 cm’den kısa oluşu Sorunun Açıklaması: Gastrointestinal sistem fistüllerinde spontan iyileşmeyi olumsuz etkileyen faktörler: Fistül traktının çok kısa (<2cm) olması Fistül traktının epitelize olması Aktif granülamatöz barsak hastalığının bulunması Abse, yabancı cisim varlığı Distal barsak segmentinde tıkanıklık olması Radyasyon enteritinin olması Nütrisyonun (-) dengede olması Fistül traktusunda tümör varlığı Olarak sıralanabilir. Bu durumda abdomen duvarına açıldığı lokalizasyonun kapanm ile ilgisi yoktur.