Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Gebelikte, insan koryonik gonadotropin (β-HCG)’in sentezinden sorumlu olan genler kromozomlardan hangisinin üzerinde bulunur; Kromozom 19


β-HCG; alfa ve beta zincirlerinin sentezi


HCG, LH, FSH
ve TSH için ortak olan alfa subunite
tek gen lokalize olan 6.kromozom tarafından kodlanır.

beta-hCG
ve beta-LH subunit ailesi
ise 19.kromozomda lokalize 7 gen tarafından kodlanır