Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Gebelikte ölçülen maternal serum alfa fetoprotein değerimsAFP Taraması; Amniotik AFP fetal yolk sak ;msAFP ise fetal Karaciğer kökenlidir.  AFP fetusun albuminidir.  34.haftaya kadar artar sonra artış yavaşlar ve plato çizer. Düşük MSAFP düzeyleri Down Sendromu riskini arttırır.

msAFP > 2.5 MOM  "multiples of median" olan durumlar

            Nöral Tüp Defekti

            Fetal abdominal duvar defektleri

            Gastrochisis

            Ompholocel

            Özefagus atrezisi,Duodenal atrezi

            Üriner sistem anomalileri

            Turner sendromu, Kistik higroma

            Preeklampsi

            İkiz gebelik

            Teratom

            Plasenta dekolmanı

            IUGR, Oligohidramnios

msAFP düşük olan olan durumlar

            Obezite

            Diabet

            Trizomiler

            Gestasyonel Trofoblastik Neoplaziler

            Fetal ölüm

            Yanlış gestasyonel yaş (büyük hesaplanması)