Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Genel olarak 2 haftadan kısa parenteral nutrisyon gereksinimleri periferden karşılanabilir. 2 haftayı geçtiğinde total parenteral beslenme desteği başlanmalıdır