Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Genellikle viral enfeksiyonlar nadiren de aşı sonrası gelişebilen myelin kaybının eşlik ettiği monofazik hastalık; ADEM yani Akut disemine ensefalomyelit


Akut Disemine Ensefalomiyelit (ADEM) :
Viral enfeksiyon veya viral aşı sonrası oluşabilir. Perivenöz demyelinizan ensefalomyelit görülür. Lezyonlar aynı evrededir. Yani monofaziktir.1-2 hafta içinde baş ağrısı, letarji ve koma gelişebilir.