Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Gliburid (glibenklamid) ve gliklazid gibi sulfoniüreler ve repaglinid ve nateglinid gibi glinidler, ATP duyarlı potasyum kanallarını kapatarak insülin salgısını artırırlar.