Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Glikolizde trioz fosfat oluşumundan sorumlu enzim; Aldolaz A