Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Glukagon ile inhibe olan enzimler