Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

GnRH atım sıklığını stimüle edenler


GnRH;
Arkuat çekirdeklerden pulsatil olarak salınır. Foliküler fazda puls frekansı daha yüksektir. Luteal fazda puls frekansı düşüktür. GnRH frekansı daha çok LH ile koreledir.

GnRH azaltanlar

Gonadotropinler

Dopamin

Seratonin

Melatonin

Progesteron (opiad artışı)

Prolaktin

CRH

Kortikosteroidler

GnRH artıranlar

Noradrenalin

Asetilkolin

Leptin

VIP "Vasoactive intestinal polypeptide"

Nalokson