Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Granülom oluşumuna sebep olup histolojik olarak sarkoidoz ile karışabilen pnömokonyoz; Berilyozis


Berilyozis; Uzay sanayi,nükleer enerji, hava taşıtları üreten endüstrilerdeki işçilerde sıktır. Sarkoidoz benzeri pulmoner ve sistemik 
granülamotöz lezyonlar oluşabilir. Akciger, hiler lenf nodları, seyrek olarak karaciğer, dalak, böbrek ve adrenalde non kazeifiye granülomlar oluşur (granülomların görüldüğü tek pnömokonyoz). Akciğer kanser insidansı artar