Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Graves hastalığının etiyolojinde TSI (tiroid stimüle edici immünglobulinler) vardır. Hipertiroidi olduğu için TSH salgısı baskılanmıştır


Thyroid stimulating immunoglobulin (TSI) - Medical Meaning and  Pronunciation - YouTube

Graves hastalığı, tiroidin diffüz büyümesi ve iyot tutulumunda artış göstermesiyle birlikte; oftalmopati ve cilt bulgularıyla ilerleyen, hipertroidi kliniği veren bir hastalıktır.

DISORDERS OF THYROID HORMONE! - ppt video online download

Etiyolojinde TSI (tiroid stimüle edici immünglobulinler) vardır. Hipertiroidi olduğu için TSH salgısı baskılanmıştır.

TSI or LATS is Ig G Ab ... (With images) | Thyroid stimulating  immunoglobulin, Autoimmune disorder, Thyroid function