Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Gut tedavisinde kullanılan ajanlar1-
 Ürikozürik etki ajanlar: sülfipirazon, probenesid

2- Ksantin oksidaz enzim inhibisyonu yapan ajanlar: allopurinol, febuksostat

3- Ürik asitin allantoine metabolize edilmesi ürat oksidaz enzim analoğu ajanlar: rasburicase, pegloticase

4-  IL1 inhibisyonu yapan ajanlar: anakinra, rinolacept, canakinumab

5-  Nötrofil fagositoz ve migrasyon inhibisyonu yapan molekül: kolşisin