Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

H.pylori’nin cag A, gastrik adenokanser ile en yakından ilişkili virülans faktörüdür.


Bakterinin virülansı midenin asit ortamında yaşayabilmesiyle ilişkilidir. Bakteriyel asit inhibe edici protein ve üreaz enzimi sayesinde bakteri, gastrik asidi nötralize eder.

Üreaz enzimi, H.pylori’nin en önemli virülans faktörüdür. Bakteri pH’nın 7.4 civarlarında olduğu epitel yüzeyine yakın müköz tabakanın derin bölümlerinde yaşamaktadır (lümen tarafında pH 1-2 civarında olduğu için bakterinin burada yaşaması oldukça güçtür).

Lokalize doku hasarında müsinaz, fosfolipaz ve vakuolize edici sitotoksin (vacA) rol almaktadır.

Diğer bir virülans faktörü sitotoksin ilişkili gen (cagA)’dir. Bakteride bulunan tip 4 sekresyon sistemleri ile konağa aktarılan cagA, epitel dokunun çatısını bozar.

Ayrıca IL-8 salınımına neden olarak ortama nötrofillerin göçünü artırır. cag A, gastrik adenokanser ile en yakından ilişkili virülans faktörüdür.