Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Hücre duvarı sentezin bozan, membran geçirgenliğini artıran ve RNA sentezini inhibe ederek etkisini gösteren haftada bir kullanım ile MRSA tedavisinde yeterli etkinliğe ulaşan antibiyotik; Oritavansin